دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
درباره محصول- نگارش:
 اطلاعات کلیه دانشجویان در تاریخ 99/5/6 به روز شده است.
 دانشجویان محترم  با نام کاربری، شماره کد ملی و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد شوند. 
 دانشجویان اتباع خارجی با نام کاربری، شماره خانوار  و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد سامانه شوند.
لطفا جهت امنیت بیستر  رمز عبور خود را تغییر دهید.
مدت زمان امتحان در بالای سربرگ آزمون نمایش داده می شود.